دکتر روح الدین میری ، استادیار


مهندسی مخازن محاسباتی
فیزیک پروسه های مهندسی مخازن
شبیه سازی حرکت سیالات در مقیاسهای ملکولی

ایمیل:rohaldinmiri [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۷۶ (۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دکتری مهندسی نفت، دانشگاه دانشگاه اسلو، نروژ ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعت نفت، ۱۳۸۹ | کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه کلگری، کانادا ۱۳۸۹
کارشناسی: کارشناسی مهندسی مخازن نفت، دانشگاه صنعت نفت اهواز، ۱۳۸۶

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

مهندسی مخازن محاسباتی – شبیه سازی حرکت سیالات در مقیاسهای ملکولی، مقیاس حفره و مقیاس کانتینیوم
فیزیک پروسه های مهندسی مخازن – ذخیره سازی و تزریق دی اکسید کربن- ازدیاد برداشت به استفاده از روشهای شیمیایی، مدلسازی ترمودینامیکی
اصول مدیریت توسعه و تولید از مخازن
   

جوایز و افتخارات

– گرنت طرح شهید احمدی روشن ۱۳۹۹
– جایزه دکتر کاظمی آشتیانی، بنیاد ملی نخبگان ۱۳۹۵
– گرنت UiO Energy – دانشگاه ETHZ زوریخ-سوئیس ۱۳۹۵
– گرنت دکترا از وزارت تحقیقات نروژ۱۳۹۱
– کسب بورسیه وزارت نفت د طرح Dual Degree 1386
– کسب بورسیه وزارت نفت در مقطع کارشناسی ۱۳۸۲
– دانش آموز ممتاز استان خوزستان ۱۳۸۰

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

 • سرپرست انستیتو ازدیاد برداشت و مجری طرح ازدیاد برداشت از میدان درود
 • مدیر دفتر توسعه تعاملات دانشگاه با بخش بالادست نفت
 • مدیر روابط بین الملل دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
 • دانشیار مدعو دانشگاه اسلو از سال ۱۳۹۵
 • محقق، دانشگاه اسلو، ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 • کارشناس مطالعات مهندسی مخازن – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
 • کارشناس شرکت نفتی شلمبرژه۱۳۸۷

داوری مقالات و عضویت در هیات تحریریه

 •  Nature Scientific Reports
 • International Journal of Greenhouse Gas Control
 • Advances in Water Resources
 • J. Petrol.Science and Engineering
 • Energy & Fuel
 • Marine Petroleum and Engineering

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
  مهندسی مخازن شکافدار
  انتقال سیال در محیط متخلخل
  ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱
  ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲

تعاملات صنعتی

 • مجری بررسی روشهای ازدیاد برداشت و بهبود برداشت با هدف جلوگیری از رسوب آسفالتین در میدان سیاه مکان (در حال انجام)
 • مجری طرح کلان توسعه فناوریهای ازدیاد برداشت جهت توسعه میدان درود (در حال انجام)
 • CO2-UPSLOPE – مجری سطح ۱ پروژه مطالعاتی ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن در میدان گاسوم نروژ- وزارت تحقیقات نروژ
 • FME-SUCCESS- محقق ارشد پروژه مطالعاتی ارزیابی فنی ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن در نروژ- وزارت تحقیقات نروژ
 • مجری طرح مطالعات میدانی اولین پایلوت تزریق آب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در میدان اهواز بنگستان
 • مشاور و عضو کمیته تخصصی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب جهت نظارت بر پروژه میدان محور مطالعه ازدیاد برداشت از میدان کوپال دانشگاه شریف
 • مشاور و عضو کمیته تخصصی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب جهت نظارت بر پروژه میدان محور مطالعه ازدیاد برداشت از میدان اهواز بنگستان دانشگاه پژوهشگاه صنعت نفت
 • عضو کمیته تخصصی شرکت ملی نفت ایران نظارت بر پروژه تدوین سند توسعه تکنولوژی های بالادست
 • عضو کمیته تخصصی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ناظر فنی پروژه مطالعات سازگاری آبهای تزریقی به میدان بینک
 • عضو کمیته تخصصی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ناظر فنی پروژه مطالعات سازگاری آبهای تزریقی به میدان اهواز بنگستان
 • استاد راهنمای دوم یک دانشجو دکترا – دانشگاه اسلو
 • استاد مشاور ۳ دانشجو دکترا مهندسی شیمی (در حال انجام)
 • استاد راهنمای ۴ دانشجو کارشناسی ارشد (در حال انجام)

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.

keyboard_arrow_up